21 september 2017

E-technologie op school

E-technologie op school

E-technologie op school

Informeert en adviseert op het gebied van slimme borden, hard- en software-oplossingen en –toepassingen, audio-visuele middelen, telecommunicatie.